آرکتیش
  

بهداشت لنز

6,557 تعداد نمایش:
1393/12/19 تاریخ:


قبل از گذاشتن لنز طبی دستهایتان را کاملا بشوئید.

قبل از برداشتن لنز دستهايتان را كاملا بشوييد .

انتخاب صحيح محلول نگهداري كننده موفقيت با لنز تماسي را افزايش و شكايت را كاهش خواهد داد .

تميز كردن لنز باعث ضد عفوني شدن آن نمي شود و بالعكس. بنابراين علاوه بر تميز كردن لنز بايد آنها را هر چند وقت يك بار با محلول هايي مثل پروكسيد هيدروژن ضد عفوني نمود .

محلولهاي نگهداري لنز نرم با محلول هاي نگهداري لنز سخت متفاوتند بنابراين آنها را به جاي يكديگر استفاده نكنيد .

نوع محلول نگهداري لنز را بدون مشورت با اپتومتريست يا پزشك متخصص عوض نكنيد .

لنز را در آب يا شامپو نگهداري نكنيد .

هرگز از بزاق دهان براي مرطوب كردن لنز ها استفاده نكنيد .

بعد از اينكه محلول نگهداري را داخل جا لنزي ريختيد فورا در محلول نگهداري را ببنديد زيرا محلول به وسيله ميكروارگانيسم هاي موجود در فضاي آزاد آلوده خواهد شد .

به تاريخ انقضاء محلول هاي نگهداري كننده و سرم فيزيولوژي توجه كنيد .

اگر چشمهايتان قرمز و پر خون هستند از زدن لنز پرهيز نماييد .

اگر هنگامي كه از لنز استفاده كرديد ديدتان خيلي كاهش يافت يا احساس درد كرديد آنها را از چشمهايتان خارج كنيد و فورا به اپتومتريست يا متخصص چشم مراجعه كنيد .

اگر از مواد آرايشي چشمي استفاده مي كنيد ابتدا لنز را به چشم بزنيد و سپس از مواد آرايشي استفاده كنيد

اگر از مواد آرايشي چشمي استفاده مي كنيد ابتدا لنز را از چشم خارج كنيد سپس مواد آرايشي را پاك كنيد .

در حالي كه لنز بر روي چشمهايتان قرار دارد هرگز از اسپري هاي معطر كننده استفاده نكنيد .

كساني كه در محيط هاي آغشته به مواد شيميايي كار مي كنند كانديد خوبي براي زدن لنز نيستند اما اگر مجبور به استفاده از لنز باشند بايد حتما هنگام كار از عينك هاي محافظ استفاده كنند .

اگر لنز سخت زده ايد چشمهايتان را ماساژندهيد زيرا ممكن است لنز بيرون بيافتد .

اگر بعد از زدن لنز احساس جسم خارجي كرديد فورا لنز را در آوريد و پس از شستشو با سرم فيزيولوژي مجددا آن را بر روي چشم قرار دهيد .

اگر چشمهايتان دچار عفونت - قرمزي - چسبندگي پلك ها و تورم شدند از لنز استفاده نكنيد و به اپتومتريست يا متخصص مراجعه نماييد و تا بهبود كامل از لنز هايتان استفاده نكنيد .

اگر به طور اتفاقي لنز نرم را داخل جا لنزي به صورت خشك نگهداري كرديد ابتدا سرم فيزيولوژي را بر روي آن بريزيد و بعد از 4-2 ساعت لنز را برداريد در غير اين صورت دست زدن به لنز نرمي كه خشك نگهداري شده است باعث پودر شدن آن مي شود .

از قرار دادن دو عدد لنز در يك جا لنزي جدا خودداري كنيد زيرا باعث چسبندگي مي شود و جدا كردن آنها از هم مشكل خواهد بود .

موقع زدن لنز بر روي قرنيه فشار اضافي وارد نكنيد زيرا باعث آسيب به قرنيه خواهد شد .

موقع برداشتن لنز مراقب باشيد ناخن هايتان به قرنيه صدمه نزند .

هنگامي كه لنز بر روي چشمهايتان قرار دارد از قطره يا پماد چشمي استفاده نكنيد .

هنگام خواب لنز را در آوريد و هرگز با لنز نخوابيد مگر اينكه لنز دائمي استفاده كنيد.البته حتي در مورد لنز هاي دائمي نيز توصيه مي شود كه هنگام خواب آنها را از چشم خارج كنيد .

هنگام بستن سرپوش ظرف نگهداري لنز مواظب باشيد لنز پاره نشود .

برنامه زمان بندي شده توسط اپتومتريست يا چشم پزشك را در مورد زدن و برداشتن لنز رعايت كنيد و هيچ گاه بيشتر از آن از لنز استفاده نكنيد .

طبق برنامه اي كه اپتومتريست يا متخصص چشم براي شما مشخص كرده است به طور مرتب براي كنترل چشم و لنز هايتان به او مراجعه كنيد .