سولکو SL38 سالانه

 
سولکو SL38 سالانه:

مواد هایدروژلی انواع مختلفی دارند و عنوان  soft Lens تمامی این گستره را در بر میگیرد.  

آنچه بر طبق بررسی های کلینیکی برای لنز سولکو تائید شده است تعریف ویژگی هائی مانند سازگاری قوی و پایداری شيمیایی برای مواد هایدروژلی لنز سولکو  Soleko می باشد.

در این زمینه سولکوSoleko  با تکنولوژی های بسیار پیچیده انواع مختلفی از لنزها را فرموله و طراحی نموده است .

کانتکت لنزهای هایدروژلیSoleko سولکو  رضایت کامل متخصصان در زمینه های عملی و همچنین بیشترین انتظارات بیماران و استفاده کنندگان لنزهای تماسی را در زمینه مطلوب بودن کیفیت بینائی، راحتی و به طور کلی سلامت چشم را برآورده می سازند.

 ویژگی های لنز سولکو:

Product Name

Material

Water Content

Central Thickness

Base Curve

Power range(step)

Dia.

Usage

SL38

Polymacon

38%

0.11

8.6

-12.00to+4.00 (0.25)  

14.0

Annual

 

256,489تعداد نمایش :