الترا ویو

لنزهاي سيليكون هيدروژل UltraWave

 

لنزهاي طبي فصلي سيليكون هيدروژل در بسته هاي 6 عددي

لنزهاي سيليكون هيدروژل بر اساس تكنولوژي Wavefront ساخته شده اند،كه اين تكنولوژي منحصر به

فرد مزاياي زير را به همراه دارد:

در نور كم ديد بهتري ايجاد مي شود.

ديد كلي،دقيق تر و قوي تر است

آستيگماتيسم تا 1.25 DC) ) با پوشش كره چشم جبران مي شود.

باعث افزايش حساسيت كنتراست مي شود.

باعث بهبود سلامت و راحتي در چشم مي شود.

متريال سيليكون هيدروژل باعث افزايش اكسيژن در دسترس قرنيه مي شود.

به دليل طراحي خاصي كه دارند،باعث افزايش راحتي مي شوند.

به ويژه مناسب چشم هاي خشك هستند و در محيط هاي خشك مورد استفاده قرار مي گيرند.

نياز به Multifocal را به تعويق مي اندازد.

مناسب براي استفاده VDUاز طريق ديد مياني بهتر مي باشد.

8.40mm

BC:

14.10mm

Dia:

58%

Water content:

42% Filcon II 3

Material :

86*10¯¹¹ (cm²/sec)[ml o/(ml*mmHg)]

DK/t value:

Wavefront aberration controled unique multi-aspheric front surface

Lens Design:

-10.00  DS to +8.00 DS

-0.25 DS to -8.00 DS in 0.25 Steps

-8.50  DS to -10.00 DS in 0.50 Steps

+0.25 DS to+6.00 DS in 0.25 Steps

-+6.50  DS to +8.00 DS in 0.50 Steps

 

Power range:

0.07 mm(-3.00 DS lens)

Center Thickness:

Clear

Handling Tint:

Mothly Replacement for Daily wear only

Wear Modality:

6 Lenses

Pack Size:

 

3,554تعداد نمایش :

محصولات مرتبط